Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
Om Entrepriser

Entrepriser

Høyrup & Clemmensen har mange års erfaring med entrepriser inden for el og teknik – både som underleverandør til en hovedentreprenør og som kontraktholder i forhold til bygherren (fx partnering, total-, hoved-, teknik- eller fagentreprise).

Vi har varetaget mange former for entrepriser inden for el og teknik i offentlig og erhvervsmæssig sammenhæng. Derfor står Høyrup & Clemmensen stærkt som kontraktholder i entrepriser lige fra nybyggeri til renovering.

Vores erfaring med entrepriser har vist, at vi ved at handle proaktivt kan opnå bedre og skræddersyede løsninger inden for el og teknik og dermed store besparelser. Udover en solid viden om elinstallationer og nyeste teknologi på området er grundstenen i vores succes med entrepriser, at vi bruger vores erfaring til at se ud over det aktuelle projekt og mange år ud i fremtiden. På den baggrund kommer vi med konstruktive forslag til optimering af både økonomi og løsning i byggeriet.

En af Høyrup & Clemmensens erfarne projektledere vil altid være tilknyttet entreprisen og er ansvarlig for planlægning, logistik, udførelse og dokumentation af entreprisen. Det betyder, at én person altid har overblikket over den fulde løsning og deltager aktivt i dialogen om entreprisen gennem hele byggeriet.