Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
Om Entrepriser

Energioptimering

Høyrup & Clemmensen er specialister i energioptimering og energieffektivisering af bygninger. Vores erfaring viser, at der som regel er et stort potentiale for at reducere energiomkostningerne ved en gennemgang af de tekniske installationer og en kortlægning af energiforbruget.

Resultatet er en klimavenlig energiløsning, som både giver din virksomhed en bedre bundlinje og en mere bæredygtig, grøn profil.

Selv små ændringer i forbrugsmønstret kan give gode besparelser, og samles de identificerede besparelsesforslag i et energioptimeringsprojekt, er der desuden gode muligheder for at få økonomisk tilskud til energioptimeringen gennem Energiselskabernes Energispareindsats. Vi varetager ansøgning om tilskud, hvilket indregnes i projektet fra starten. En investering i en energioptimering af bygningen er ofte tjent ind efter nogle år gennem energibesparelser.

Vi omsætter måleresultater og besparelsesforslag til en totalløsning, så du altid kan forvente en samlet oversigt over besparelser og prisen på investeringen. Dermed bliver det nemt at vurdere, hvor rentabel investeringen er. For os er energioptimeringen først en succes, når optimeringen kan ses i energiregnskabet.