Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
Om Sikring

Brandalarm & talevarsling

Med en brandalarm kan omfattende brandskader og driftstab undgås. Brandvæsnet orienteres automatisk og med det samme, når brandalarmen lyder, ligesom alarmen varsler personer, der opholder sig i bygningen. Det betyder, at brandvæsnet kan reagere, så snart varslingen fra brandalarmanlægget sker. 

Ved installation af en brandalarm kan en begyndende brand opdages, lokaliseres og stoppes hurtigt, inden personer, bygninger og udstyr lider stor skade. Desuden kan der opsættes skærme i bygningen, der fortæller, hvor i bygningen der er detekteret røg eller aktiveret en brandalarm. Det er et vigtigt redskab til evakuering af bygningen og optimering af brandslukningen.      

Et anlæg med automatisk brandalarm kan med fordel integreres med bygningens øvrige sikringsanlæg. Dermed modtages alarmering i samme brugerflade, hvor de forskellige løsninger til sikring af bygningen også kan betjenes.

I forbindelse med brandrisiko kan det være et myndigheds- og forsikringskrav at installere brandalarm. 

Automatisk lukning af branddøre indgår ofte som en naturlig og nødvendig del af bygningers brandsektionering. Når brandalarmen aktiveres, lukkes dørene automatisk. Det begrænser branden fra at sprede sig til resten af bygningen.    

Vi er partner på Bosch Security produkter, hvilket giver dig tryghed for, at vi lever op til de højeste krav til sikkerhed og dygtighed i udførelse af arbejdet.

Vores anlæg med brandalarm er baseret på åbne protokoller.

Fordele ved et sikringsanlæg med brandalarm:

  • Personer i bygningen alarmeres, så snart en brand detekteres
  • Tidlig alarmering af brandvæsen, så slukningen kan begynde hurtigt og skaderne begrænses
  • Alarmering af brandvæsnet, også når virksomheden er lukket
  • Overvågning af udstyr med særlig risiko for brand og alarm, hvis temperaturen overstiger fastlagt niveau

Talevarsling

Talevarsling orienterer brugere om, at de skal forlade bygningen i tilfælde af brand.

Varsling foregår via højttalere eller andre lydanlæg og kan aktiveres enten manuelt eller automatisk. Hvis bygningen er udstyret med en automatisk brandalarm, aktiveres varslingsanlægget ved tegn på brand.

Fordele ved talevarsling:

  • Automatisk evakuering af bygning
  • Der kan gives forskellige beskeder i de enkelte rum
  • Anlægget til talevarsling kan integreres med bygningens brandalarm
  • Der kan gives interne beskeder til medarbejdere under evakueringen via en mikrofon, som er integreret i anlægget

Høyrup & Clemmensen kan installere både mindre og større avancerede varslingsanlæg, som alle kan integreres med bygningens øvrige alarmsystemer. Vi rådgiver om valg af løsning, alt efter hvad der passer bedst til brugen af bygningen og det konkrete behov.