Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
dtu kabling web2
14. juli 2016

40 kilometer nye kabler på DTU

Høyrup & Clemmensen er gået i gang med en stor opgave på Danmarks Tekniske Universitet i Ballerup, hvor 40 kilometer nye kabler skal trækkes i en ældre bygning på ca. 8.000 kvadratmeter. Arbejdet skal være færdigt allerede i midten af august, og til den tid får både studerende og ansatte gavn af et moderne netværk med en langt højere hastighed, end det nuværende kan tilbyde.

Mens de studerende er på sommerferie, kan Høyrup & Clemmensens elektrikere udføre den omfattende opgave, uden at det går ud over hverken undervisernes eller de studerendes daglige gang på DTU. Derfor skal arbejdet stå færdigt allerede den 16. august, hvor DTU’s gange og lokaler igen er fulde af liv.

Høyrup & Clemmensen er vant til at arbejde med ny kabling i store bygninger, men netop bygningen på den gamle Ingeniørhøjskole giver udfordringer, der skal løses.

”Vi skal overholde de standarder, som findes for den nye type kabling. Det er noget af en opgave, da vi har at gøre med nogle føringsveje, som var tiltænkt svagstrøm, men som også indeholder mange andre forskellige installationer. Det er en ældre bygning hvor der er foregået flere til- og ombygninger som yderligere besværliggøre adgangen til føringsvejene,” siger Torben Winther, der er Høyrup & Clemmensens projektleder på opgaven.

Ud over de 40 kilometer kabel vil de 13 elektrikere, som Høyrup & Clemmensen har gående på DTU i juli, også montere 800 nye stikkontakter og 500 netværksstik , der gør brugen af netværket mere fleksibelt.

Opgaven har i alt otte delafleveringer. Den første allerede den 14. juli, hvor første fløj i bygningen skal stå klar. Torben Winther styrer tidsplanen med stram hånd, og det er også nødvendigt:

”Det er en meget kompleks opgave, hvor vi hele tiden støder på fx ventilationskanaler og andre forhindringer. Det betyder, at vi nogle gange er nødt til at etablere nye føringsveje eller regulere lidt på de eksisterende installationer.”