Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
04. juli 2018

Høyrup & Clemmensen vil være uddannelsessted og karrierevej

I fremtiden skal virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen se sig selv som uddannelsessted og karrierevej. Det er holdningen hos Høyrup & Clemmensen. Vi investerer derfor i lærlinge, mentorforløb og kompetenceudvikling som modtræk til branchens rekrutteringsproblemer.

Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer fra maj viser, at 32 procent af el-installatørerne ser rekruttering af kvalificeret arbejdskraft som deres største udfordring lige nu. Samtidig viser den nyeste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der i foråret 2018 var hele 681 elektrikerstillinger, som ikke blev besat.

Rekrutteringsproblemerne er blevet hverdag i installationsbranchen, og det skaber både udfordringer og muligheder for virksomhederne. Det fortæller Tom Lindquist, administrerende direktør hos Høyrup og Clemmensen:

”Hvis vi ønsker at øge vores aktivitetsniveau og omsætning i fremtiden, bliver vi nødt til at se på, hvordan vi selv kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Det handler om langsigtede løsninger, og derfor er lærlinge i dag en meget aktiv del af vores rekrutteringsindsats.”

Mentorordning motiverer og engagerer

Når vi investerer i at udvikle og videreuddanne deres lærlinge, skyldes det, at netop lærlinge er en del af virksomhedens kultur. Det fortæller Tom Lindquist:

”Hos os har alle projektledere og afdelingschefer en lærlingeuddannelse som grundlag. Vi er alle startet der. Derfor er det oplagt at gøre lærlinge til grundlaget for vores rekruttering.”

Hvis man som virksomhed ønsker at fastholde lærlinge, når de får svendebrevet i hånden, kræver det en særlig indsats. Hos Høyrup & Clemmensen betyder det blandt andet, at alle vores lærlinge får en mentor, der skal motivere dem og gøre det tydeligt, hvordan de kan bruge deres fag som karrierevej hos os. Det fortæller Casper Kjærsgaard, lærlingeansvarlig hos Høyrup & Clemmensen:

”Vi betragter svendebrevet som et bevis på, at man er klar til videreuddannelse. Hos os har hver enkelt medarbejder en individuel uddannelsesplan, og vores lærlinge får mulighed for at bruge deres specialer inden for fx sikring og bygningsautomation som en karrierevej. Det skaber et stort engagement, at vi som virksomhed har fokus på medarbejdernes faglige udvikling.”

Der er brug for dygtige digitale praktikere

Installatørbranchen har udviklet sig fra at sætte spænding på stikkontantakter og få lys i armaturer til at arbejde med komplekse algoritmer og implementere nye intelligente løsninger. Derfor er det afgørende, at der løbende bliver tilført nye viden og nye kompetencer til branchen:

”Som moderne elinstallatør har vi brug for de unges viden om nye og intelligente bygningsinstallationer, for at kunne følge med. Vi har brug for dygtige digitale praktikere, der kan bruge både hænder og hoved. Når vi vælger at bruge tid på vores lærlinge, er det derfor en investering i fremtiden, som vi oplever er rigtigt godt givet ud,” siger Casper Kjærsgaard.

Lærlinge udgør 17 procent af vores medarbejderstab

I juli ansætter Høyrup & Clemmensen fire nye elektrikerlærlinge. Dermed kommer vi op på 20 lærlingen i alt, hvilket svarer til cirka 17 procent af medarbejderne. Det er langt over det meget omdiskuterede lovkrav fra 2018, der kræver at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen skal have 3,4 procent elever og lærlinge. Og vi har store forventninger til lærlingenes rolle i vores fremtidige rekrutteringsstrategi:

”Det er vores forventning, at vi fremover kan rekruttere størstedelen af vores kommende elektrikere blandt vores lærlinge. Vi tror på, at de mange lærepladser er grundlaget for, at vi kan bevæge os med udviklingen og sikre fremgang,” siger Tom Lindquist.