Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
hvidovre hospital billede web
11. oktober 2016

Høyrup & Clemmensen vinder ESCO-projekts største fagentreprise på Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital energioptimeres for 163 millioner kroner i et ESCO-projekt, som Siemens står bag. Energioptimeringen indebærer, at Høyrup & Clemmensen skal udskifte 14.500 lysarmaturer og installere intelligente belysningsanlæg.

Om en månedstid begynder en omfattende energioptimering på Hvidovre Hospital som en del af Dammarsks største ESCO-projekt. Som totalrådgiver har Siemens gennemført analyser, gennemgået hele hospitalet og planlagt udførelsen siden begyndelsen af 2015 i samarbejde med hospitalets driftsorganisation. Nu er næste skridt selve udførelsen, mens hospitalet er i drift, og i slutningen af 2018 vil hospitalet være energioptimeret for 163 millioner kroner.

ESCO-projektet betyder, at energioptimeringen ikke kommer til at belaste hospitalets budget og tage penge fra patientbehandlingen. Siemens finansierer planlægningen og udførelsen. De kommende 10 år afdrager Hvidovre Hospital entreprisesummen gennem den energibesparelse på 16 millioner kroner, som hospitalet årligt vil opnå.

”ESCO-aftalen giver os mulighed for at sikre grøn omstilling i et omfang, som vi hverken har budget eller kompetencer til selv at kunne. Som hospital vil vi naturligvis hellere bruge penge på det, der direkte kommer patienter til gode, end at betale varmeregningen,” sagde hospitalsdirektør på Hvidovre Hospital, Anders Agger, tilbage i august i en pressemeddelelse.

Nødvendigheden af energioptimeringen understreges fx af, at flere af de 14.500 lysarmaturer, vi skal udskifte på det 230.000 kvadratmeter store hospital, er næsten 40 år gamle.

”Hvidovre Hospital har et stort vedligeholdelsesefterslæb, fordi der ikke været ressourcer til at vedligeholde de tekniske installationer,” siger Lars Nielsen, salgsdirektør ved Siemens, og fortsætter:

”Når vi er færdige med energioptimeringen, får hospitalet løftet det store efterslæb, færre driftsomkostninger og udleder mindre C02.”

ESCO-projekt giver større energibesparelser

Energioptimeringen udføres i forskellige fagentrepriser såsom ventilation-, el-, VVS-, solcelle- og tømrerentreprise. Den største fagentreprise er el-entreprisen, som Høyrup & Clemmensen netop har vundet.

”Vi er selvfølgelig meget stolte over at være med i Danmarks største ESCO-projekt og stå for en ambitiøs energirenovering som denne,” siger installationschef og partner i Høyrup & Clemmensen, Søren Østergaard, og fortsætter:

”Fordi tilbagebetalingstiden er lang, og entreprisesummen svarer til ambitionerne om at gøre Hvidovre Hospital grønnere, kan vi gå grundigt til værks fra starten og realisere ambitiøse energimæssige mål. Det giver en større energibesparelse og derfor også en større faglig stolthed.”

Mindre spildtid på de lange hospitalsgange

Den 1. november begynder 14 af vores elektrikere at udskifte de 14.500 lysarmaturer. Forinden er mange timer brugt på at planlægge logistikken, som er en af de største udfordringer ved denne entreprise på grund af hospitalets lange gange. Fra den ene ende af hospitalet til den anden er der 500 meter.

”I løbet af entreprisen skal vi udskifte lysarmaturer i 2.300 rum. For at vi kan overholde tidsplanen, har vi fokus på, hvordan vi kan minimere spildtid i projektet. Ellers kommer vi til at bruge for meget tid på at trave på de lange gange,” forklarer Høyrup & Clemmensens projektleder, Thomas Birch, og fortsætter:

”Vi løser udfordringen med lokationsbaseret planlægning. Derfor har vi delt entreprisen op i 11 etaper, så vi kan arbejde i mindre områder ad gangen. Det gør, at det visse steder er muligt at få lysarmaturerne leveret direkte til det område, hvor vi skal arbejde i den givne etape. Denne form for detailplanlægning er en udfordring på et hospital i drift, men kan lade sig gøre, fordi vi har haft vores daglige gang på Hvidovre Hospital i snart 20 år og derfor kender alle kroge af hospitalet, personalet, arbejdsgange osv.”

Høyrup & Clemmensen servicerer til daglig Hvidovre Hospitals el- og sikringsanlæg. Hospitalets adgangskontrolanlæg omfatter efterhånden over 500 døre og er en vigtig del af infrastrukturen og sikkerheden på hospitalet.

Lysinstallationer styres af dagslys

Høyrup & Clemmensen har desuden været med til at projektere og designe hospitalets nye belysningsanlæg.

”Vi har lagt vægt på driftsstabilitet, optimal udnyttelse af energien, og at det skal være brugervenligt for driftspersonalet. Belysningsanlægget bygger på standardkomponenter, så det efterfølgende er enkelt at servicere,” forklarer Thomas Birch.

Alle de gamle lysarmaturer udskiftes til lavenergi LED-armaturer. Resultatet bliver ikke blot en stor energibesparelse og lavere elregning til Hvidovre Hospital. De nye lysarmaturer giver også et bedre lysmiljø for ansatte og patienter. På gangarealerne bliver lysstyringen desuden intelligent.

”Lyset bliver styret af bevægelse og dagslysindfaldet. Hvis der kommer dagslys ind, og hvis der ikke er aktivitet på gangene, sænkes lysstyrken automatisk, og energiforbruget bliver lavere,” fortæller Thomas Birch.