Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
13. januar 2017

Installering af automatisk brandalarmanlæg på Bispebjerg Hospital

I slutningen af 2016 afsluttede Høyrup & Clemmensen en entreprise på Bispebjerg Hospital, hvor 10 af vores elektrikere har været i gang siden oktober 2016. Vi har installeret automatiske brandalarmanlæg i syv bygninger på hospitalet, der tilsammen tæller ca. 15.000 kvadratmeter. Formålet med brandalarmanlæggene er at opdage, lokalisere og stoppe en begyndende brand hurtigt, inden personer kommer noget til, eller bygninger og udstyr lider stor skade.

Røg- og termodetektorer er koblet til de automatiske brandalarmanlæg. Ved tegn på brand vil anlægget i hospitalets bygninger varsle hospitalets personale i personalerum og på gange. I personalerummene er der opsat skærme, der fortæller, hvor der er detekteret røg eller aktiveret et brandtryk i bygningen. På den måde har personalet mulighed for at assistere med evakueringen i de berørte områder. Patienter og pårørende håndteres af personalet for ikke at skabe unødig panik. De fleste patienter er sengeliggende og derfor er det nødvendigt, at personalet hurtigt får overblik og kan hjælpe med at flytte patienterne i sikkerhed.

Samtidig med at patienter, gæster og personale evakueres fra bygningerne, alarmeres brandvæsnet øjeblikkeligt via systemet. Dermed er varsling af brandvæsnet uafhængigt af, at personer skal kontakte brandvæsnet først. Det betyder, at brandvæsnet kan reagere, så snart varslingen fra det automatiske brandalarmanlæg lyder. Slukningsarbejdet kan derfor begynde hurtigt, hvilket reducerer følgeskaderne af brand.

Det automatiske brandalarmanlæg er baseret på åbne protokoller. Det har den fordel, at det kan integreres med Bispebjerg Hospitals øvrige og kommende sikkerhedssystemer, så disse kan betjenes fra en fælles brugerflade af driftspersonalet.