Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
03. juli 2019

Nyt lys skal styrke skolebørns indlæring

Et koldt, kraftigt lys kan tage kampen op mod morgentrætte børn, og en dæmpet belysning kan få de mest støjende elever til at tie stille.

Høyrup & Clemmensens renovering af elinstallationerne på Himmelev Skole i Roskilde bringer den nyeste viden og teknologi i spil.

Gamle elinstallationer skiftes ud med moderne LED-amarturer, og i klasseværelserne opsættes tavler med touch-funktion, så lærerne fremover kan skifte mellem fem forskellige lysfarver.

Renoveringen af elinstallationerne på den 55 år gamle folkeskole i Roskilde Kommune har godt nok først og fremmest til formål at energioptimere skolens strømforbrug, men renoveringen er også en del af et kommunalt projekt, der undersøger i hvor høj grad, børns indlæringsevner kan forbedres ved hjælp af lys.

Intelligent lys skal skabe trivsel og god indlæring

”Vi har længe vidst, at lys kan påvirke børns indlæringskapacitet markant. Takket være den teknologiske udvikling er vi nu nået til et punkt, hvor det er økonomisk muligt at indarbejde den her viden i for eksempel skolebyggerier,” forklarer Klaus Kellermann.

Han er arkitekt og en del af en medarbejdergruppe i Roskilde Kommune, der undersøger, hvordan lysets positive indflydelse på menneskelig adfærd kan udnyttes i kommunens bygninger.

”Lys kan bruges aktivt, da det påvirker vores adfærd meget. Vi ved fra forskning og andre projekter, at når mennesker møder ind om morgenen, så kan der være behov for et kraftigt, koldt lys, mens det behov vil ændre sig i løbet af dagen, hvor der vil være brug for nogle andre lysscenarier,” fortæller Klaus Kellermann.

Høyrup & Clemmensen evner den intelligente belysning

Som en af hovedstadsområdets førende elinstallationsvirksomheder er det Høyrup & Clemmensens opgave at stå for den praktiske udførelse af arbejdet, fortæller Lars Pedersen, der leder projektet hos os.

Han fortæller, at der i hvert klasselokale indsættes en specialudviklet tavle med touch screen, hvor lærerne kan styre belysningen:

”Lærerne får mulighed for at tilpasse lyset, så det passer til elevernes døgnrytme. Hvis eleverne er trætte, kan der skrues op for det blå lys, så børnene får mere energi,” forklarer han.

Ifølge Klaus Kellermann kan lyset også bruges til at påvirke koncentrationsniveauet positivt:

”Et eksempel kan være en undervisningssituation, hvor der arbejdes i mindre grupper. Hvis der er meget larm, og lyset sænkes, vil lydniveauet også falde,” fortæller han og forklarer, at Roskilde Kommune løbende vil følge op på resultaterne fra Himmelev Skole.

Og de resultater er Lars Pedersen spændt på:

”Jeg tror, at det her med lyspåvirkning af menneskers adfærd rummer et kæmpe potentiale. Derfor bliver det spændende at se, hvad det er for en hverdag, som børnene møder ind til efter sommerferien,” lyder det fra projektlederen.

Et energivenligt projekt

Udover at møde ind til 800 nye elinstallationer, nye lamper og en helt ny belysning i klasselokaler og fællesarealer, kan både lærer og elever glæde sig over, at Himmelev Skole i fremtiden vil få massive besparelse på både elregning og CO2-regnskab.

”Vi udskifter skolens gamle lysstofrør med ny LED-teknolog, der giver mere lys, bruger mindre strøm, og afgiver mindre spildvarme. I lofterne opsætter vi PIR-sensorer, der hele tiden måler og regulerer lysstyrken i lokalet, hvis der er aktivitet. Det hele er dagslysreguleret, så hvis der kommer meget lys ind udefra, så lyser lamperne indenfor ikke så meget,” tilføjer Lars Pedersen.

Høyrup & Clemmensen udfører arbejdet som underentreprise for Alvent.