Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
Entrepriser

Hvidovre Hospital – 7 tesla scanner

På Hvidovre Hospital har vi forberedt installationen af 7 tesla scanner og etableret arbejdspladser til betjening af scanneren.

El-entreprisen omfattede byggestrøm, installationsarbejder, tavleudskiftning og intelligente installationer til  automatisk styring af belysningen. Derudover har leveret adgangskontrol på døre, brandalarm, automatisk lukning af branddøre og flugtvejsbelysning.

Scanner- projektet blev gennemført på et hospital i drift med følsomme afdelinger som naboer. Projektet kunne kun gennemføres ved stor hensyntagen og en god koordinering imellem hospitalet og Høyrup og Clemmensen.

7 Tesla scanneren er den første (og største) af sin type i Danmark, hvilket medførte løbende tilpasninger i projektet, specielt på brandalarmanlægget og forsyningerne til scanner rummet. Dette foregik i tæt samarbejde med Hvidovre hospital, Phillips health care og Høyrup & Clemmensen.