Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
08. marts 2018

Sådan reduceres ejendommens energiforbrug med intelligent teknologi

Det betaler sig at integrere vidt forskellige bygningsinstallationer i et samlet intelligent system, hvor installationerne fungerer i samspil, overvåger og sender information til hinanden.

Der er et stort potentiale for at spare energi og øge komforten i ejendomme. Det er muligt ved at udnytte, at bygningsinstallationer, fx belysning, VVS, tyverialarm, varme og ventilation, i dag laves så intelligent, at de kan regulere automatisk i samspil med hinanden, hvis installationerne integreres i ét system – også kaldet BMS (Building Management System).

”Mange får installeret de mange bygningsinstallationer som standardløsninger, der fungerer adskilt fra hinanden. Det giver grønne tal på bundlinjen at udnytte bygningsinstallationernes respektive funktioner i ejendommen ved at få dem til at sende informationer til hinanden. På den måde kan et BMS-anlæg automatisk regulere og overvåge energiforbruget,” forklarer Søren Østergaard, leder af BMS-afdelingen i Høyrup & Clemmensen.

Tyverialarmen fortæller, hvis vandet løber

Når bygningsinstallationerne integreres i et samlet BMS-anlæg, overvåger installationerne automatisk hinanden. Det betyder, at når tyverialarmen tilsluttes, registrerer systemet, at der ikke er mennesker i bygningen. Hvis vandet fx løber et sted i ejendommen, kan en alarm genereres, når tyverialarmen er sluttet til, fordi vandet ikke bør løbe, når ingen opholder sig i ejendommen.

På samme måde kan bygningens adgangskontrolsystem bruges til at regulere ventilationen i ejendommen automatisk. Adgangskontrolsystemet registrerer hvor mange personer, der er i bygningen. Det registreres, når personerne bruger deres adgangskort til at komme ind i eller forlade bygningen. Den information bruges i et BMS-anlæg til at regulere ventilationen efter, hvor mange mennesker der er i bygningen på lige netop det tidspunkt.

Læs også om Vig Kultur- og Idrætscenter, hvor ventilationen i svømmehallen reguleres automatisk efter en bestemt luftfugtighed, og varmen reguleres efter bassintemperaturen. Det sikrer et bedre indeklima for de badende gæster .

BMS installeres i store privat- og erhvervsejendomme

Høyrup & Clemmensen har installeret BMS-anlæg i mange større ejendomme, hvor det giver store driftsmæssige fordele at integrere bygningsinstallationerne i et samlet system. Men vi oplever også en stigende interesse fra private boligejere, der har ejendomme på mere end 400 kvadratmeter, som ønsker at få integreret ejendommens installationer.

”Private begynder også at se en værdi i at få sammenkørt tyverialarmen, lys-, varme-, vand-, køl- og befugtningsinstallationer i et samlet system, fordi det sikrer et godt indeklima, hæver sikkerheden og de behøver ikke selv tænke på at regulere de enkelte funktioner i det daglige,” forklarer Søren Østergaard.

Specialister får installationerne til at tale sammen

Vi har specialiseret os i at integrere intelligente bygningsinstallationer gennem mange år. Som elinstallatører har vi kompetencerne til at koble de forskellige bygningsinstallationer sammen og få dem til at fungere i et samspil, der foregår automatisk og forbedrer ejendommens komfort og energiforbrug.

Vores BMS-løsninger tager udgangspunkt i det konkrete behov. Oftest oplever vi, at det skaber stor effekt at koble ejendommens tyverialarm sammen med bygningsinstallationerne i et åbent system. Det betyder, at hvis vi i første omgang blot har integreret tyverialarmen med fx belysningsinstallationerne og sikret, at lyset slukkes eller dæmpes, rullegardiner køres ned og vinduer samt døre lukkes, når tyverialarmen slås til, kan andre bygningsinstallationer senere kobles på systemet.

Læs også om, hvordan Københavns Kommunes 75 skoler og tilhørende sportsfaciliteter i dag runderes virtuelt af rådhusbetjenten på Københavns Rådhus. Herfra kan han se, hvis et vindue står åbnet efter skoletid på en skole, eller hvis lyset ikke er slukket, når sportshallen er tom. Det sparer Københavns Kommune for mange penge og mandetimer.