Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
02. december 2016

Sikring af medicinrumsdøre på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital – Høyrup & Clemmensen A/S

Det er et velkendt problem, at der forsvinder medicin fra medicinrum på hospitaler, når medicinrumsdøren betjenes med en almindelig nøgle. Der er ofte mange nøgler i omløb, og derfor har hverken driftspersonale eller ledelsen det fuldstændige og nødvendige overblik over hvilket personale, der har adgang til medicinrummene.

Det oplever Bispebjerg og Frederiksberg Hospital også. Her er Høyrup & Clemmensen A/S i øjeblikket ved at konvertere eksisterende adgangskontrol og installerer derudover elektronisk adgangskontrol på samtlige medicinrumsdøre. Den elektroniske adgangskontrol erstatter adgang til rummene med almindelig nøgle.

”Vi integrerer adgangskontrolsystemet Prowatch med Region Hovedstadens egen personaledatabase. Der er ca. 16.000 brugere i systemet, og driftspersonalets to superbrugere af Prowatch kan give individuelle rettigheder til personalegrupper, som skal have adgang til medicinrum,” forklarer Søren Østergaard, installationschef hos Høyrup & Clemmensen.

Scanner sig adgang til medicinrummet

Fremadrettet scanner personalet deres id-kort for at få adgang til medicinrummene. Det giver et overblik over, hvem der været i medicinrummene og hvornår.

”Hospitalernes procedurer og regler for medicinrum bliver nemmere at overholde, fordi systemet bidrager til den nødvendige kontrol, som sådanne rum kræver. Samtidig kan personalet føle sig sikre på, at ingen udefrakommende kan tilgå medicinrummene, og de skal ikke bruge kostbar tid på indsamling af nøgler, når fx personalet udskiftes og vikarforløb oprettes og afsluttes. Den enkelte brugers rettigheder og adgang til medicinrum opdateres automatisk i systemet, når vedkommendes oplysninger ændres i personaledatabasen,” fortæller Søren Østergaard.

Høyrup & Clemmensen har allerede installeret det samme system på Hvidovre Hospital og varetager den daglige servicering og vedligeholdelse af systemet.

Ligesom vi har udført arbejde på Hvidovre Hospital i mange år, er det samme gældende på Bispebjerg Hospital. I foråret installerede vi elektronisk adgangskontrol i Bispebjerg Hospitals tunneller efter samme princip som adgangskontrol på medicinrumsdørene. I samme periode udførte vi en energioptimeringsentreprise på hospitalet, der er estimeret til at medføre, at hospitalet vil udlede ca. 34 tons C02 mindre om året