Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
Sikring

Installation af brandalarm på Bispebjerg Hospital

I slutningen af 2016 afsluttede Høyrup & Clemmensen en entreprise på Bispebjerg Hospital. Vi har installeret brandalarmer i syv bygninger på hospitalet, der tilsammen tæller ca. 15.000 kvadratmeter. Formålet med de automatiske brandalarmer er at opdage, lokalisere og stoppe en begyndende brand hurtigt, inden personer kommer noget til, eller bygninger og udstyr lider stor skade.

Det brandalarmernes anlæg er baseret på åbne protokoller. Det har den fordel, at det kan integreres med Bispebjerg Hospitals øvrige og kommende sikringssystemer, så disse kan betjenes fra en fælles brugerflade af driftspersonalet.