Bygningsautomation

BMS (Building Management System) gør det muligt at overvåge og regulere bygningens intelligente og automatiske bygningsinstallationer fra en brugerflade.

Udnyt at bygningers tekniske installationer i da laves så intelligent, at de kan reguleres automatisk efter behov.

Ved energioptimering, renovering eller nyopførelse er det en fordel at udnytte, at bygningers tekniske installationer i dag laves så intelligent, at de reguleres automatisk efter det behov, der er i den konkrete bygning eller det konkrete rum. Ved at udnytte teknologiens muligheder og nyeste løsninger inden for tekniske installationer sikres en forbedret komfort i bygningen og et lavere energiforbrug.

BMS (Building Management System) gør det muligt at overvåge og regulere bygningens intelligente og automatiske bygningsinstallationer fra en brugerflade. Det sikrer nem og effektiv betjening, som kan foretages af bygningens driftspersonale.

I samme brugerflade kan hele bygningens energiforbrug, temperatur m.m. overvåges. Denne data kommer fra sensorer forskellige steder i bygningen.

Gennem en længere årrække har vi dygtiggjort os inden for intelligent bygningsautomatik. Vi har videreudviklet vores BMS-løsninger fra almindelige lysstyringer til også at omfatte:

  • Individuel rumregulering af varme, køling og ventilation
  • Integration af sikringsanlæg i intelligente bygningsinstallationer

Vores løsninger inden for bygningsautomatik

Vi tilbyder brugervenlige løsninger inden for:

En intelligent bygningsinstallation (IBI) er en avanceret elinstallation, der gør det muligt at styre bygningens belysning, varme, ventilation, køl og sikringsanlæg via en central enhed. IBI gør det let for brugeren at styre og regulere de enkelte anlæg i bygningen.

Efterspørgslen på IBI er steget betydeligt inden for de seneste år. De skærpede lovkrav og stigende energipriser gør det attraktivt at opnå driftsbesparelser, forbedre indeklimaet og højne komforten i bygningen med IBI. IBI giver en bedre driftsøkonomi.

Høyrup & Clemmensen har mange års erfaring med at projektere og installere IBI. Vi rådgiver i hele processen fra analyse til udførelse og servicetilsyn.

For at kunne skræddersy en individuel løsning til mange forskellige bygninger og sikre, at det er muligt at integrere IBI med bygningens elektriske systemer, arbejder vi med et bredt udvalgt af IBI-produkter. Derfor kan vi tilbyde løsninger med flere forskellige typer af styringer – fx. KNX, LON, Dali eller andre mindre IBI løsninger, der kan bruges uafhængigt af andre systemer. Det letter den daglige drift og vedligeholdelsen af bygningens installationer.

Næsten alle bygninger er i dag udstyret med elektriske systemer til at styre varme, ventilation, køling, belysning, alarmer osv. For at skabe det bedste indeklima og et mindre forbrug af energi er det ofte en fordel, at alle funktioner kommunikerer med – og regulerer sig efter – hinanden.

Med Central Tilstandskontrol og Styring (CTS) er det muligt at styre og regulere bygningers anlæg, så de fungerer optimalt med mindst muligt energiforbrug. Derudover er CTS også et effektivt værktøj til løbende fejlfinding og registrering af energiforbruget.

Det er vores erfaring, at hver tredje anlæg er indstillet forkert eller har fejl. I mange tilfælde er det derfor muligt at opnå store besparelser samt indeklima- og miljøfordele, når bygningers anlæg styres af CTS.

Høyrup & Clemmensen er autoriseret i CTS og har kompetencer til at levere en samlet løsning på bygningsautomation, så du er sikret maksimal komfort i bygningen og minimalt energiforbrug.

KUNDECASES

Der findes ikke flere kundecases i arkivet

Certificeringer og partnerskaber

Høyrup & Clemmensen har opnået guld AAA-rating, hvilket forudsætter den højest mulige kreditværdighed 10 år i træk.

Casper Kjærsgaard

Specialechef, BMS & Lyd