Brandsikring

Vi er specialiseret i at lave brandanlæg med direkte kobling til brandvæsnet, og som er integreret med dine øvrige sikringsinstallationer.

Med den optimale brandsikring passer du bedst muligt på mennesker og værdier.

Med en brandalarm kan omfattende brandskader og driftstab undgås. Brandvæsnet orienteres automatisk og med det samme, når brandalarmen lyder, ligesom alarmen varsler personer, der opholder sig i bygningen. Det betyder, at brandvæsnet kan reagere, så snart varslingen fra brandalarmanlægget sker.

Ved installation af en brandalarm kan en begyndende brand opdages, lokaliseres og stoppes hurtigt, inden personer, bygninger og udstyr lider stor skade. Desuden kan der opsættes skærme i bygningen, der fortæller, hvor i bygningen der er detekteret røg eller aktiveret en brandalarm. Det er et vigtigt redskab til evakuering af bygningen og optimering af brandslukningen.

Et anlæg med automatisk brandalarm kan med fordel integreres med bygningens øvrige sikringsanlæg. Dermed modtages alarmering i samme brugerflade, hvor de forskellige løsninger til sikring af bygningen også kan betjenes.

I forbindelse med brandrisiko kan det være et myndigheds- og forsikringskrav at installere brandalarm.

Automatisk lukning af branddøre indgår ofte som en naturlig og nødvendig del af bygningers brandsektionering. Når brandalarmen aktiveres, lukkes dørene automatisk. Det begrænser branden fra at sprede sig til resten af bygningen.

Vi er partner på Bosch Security produkter, hvilket giver dig tryghed for, at vi lever op til de højeste krav til sikkerhed og dygtighed i udførelse af arbejdet.

Vores anlæg med brandalarm er baseret på åbne protokoller.

KUNDECASES

El

Rammeaftale på Folketingets Ejendomme

Høyrup & Clemmensen udfører al el-teknisk ejendomsservice og nye installationsopgaver på Folketingets ejendomme, som udover Christiansborg Slot tæller medlemsboligerne på Tordenskjoldsgade og Anker Heegaards Gade i København.

Læs mere
Der findes ikke flere kundecases i arkivet

Certificeringer og partnerskaber

Høyrup & Clemmensen har opnået guld AAA-rating, hvilket forudsætter den højest mulige kreditværdighed 10 år i træk.

Henrik Mortensen

Specialechef, Brand