Google + Facebook Linkedin Instagram Twitter Email Phone Search Plus Minus Download print
niels bohr bygning web
15. april 2016

Sikring af mere end 1.000 døre i den nye Niels Bohr Bygning

Høyrup & Clemmensen er netop i gang med vores hidtil største sikringsentreprise. Vi installerer tyverisikring, adgangskontrol og videoovervågning i den 52.000 kvadratmeter store Niels Bohr Bygning, som er ved at blive opført på begge sider af Jagtvej i København. Bygningen har mere end 1.000 døre i adgangskontrolanlægget, og 4.500 forskere og studerende vil få deres gang i bygningen. Derfor er det sikringsmæssigt en spændende udfordring at løse for os.

Da bygningen er under opførelse, følger vi byggeriets fremdrift nøje, så vi kan foretage de forskellige installationer, inden fx facaderne bliver lukket. Det er derfor en opgave, der kræver løbende koordinering med byggesagens øvrige entreprenører – også når vi ikke selv er på byggepladsen.

Byggestyrelsen er bygherre, og det er Københavns Universitetsafdeling KU Science, der flytter ind i bygningen, når den står klar primo 2017.

”Opgaven kræver en høj grad af integration mellem Pro-Watch, som vi installerer, og KU Science egne databaser med brugerdata. Fordi integrationen er mulig, skal der ikke oprettes datakort på de 4.500 personer, som har adgang til bygningen. Det gør den fremtidige drift og administration mere effektiv,” forklarer Søren Østergaard, installationschef hos Høyrup & Clemmensen.

Desuden er tyverisikring, video og adgangskontrol samlet i en brugerflade, hvilket gør det mere enkelt for KU Science centralvagt at håndtere systemet. Det giver hurtigere et overblik over den store bygning, hvis fx alarmen går.

Som noget relativt nyt installerer vi en wireless online løsning på sekundære døre, hvor de centrale døre er kablet. Det betyder, at adgangskontrol ved dørene sker med et trådløst signal fra en HUB, placeret i loft eller på væg. Den sender signal ned til et elektronisk langskilt på døren.

Denne løsning gør det økonomisk overkommeligt at sikre bygningens i alt 1.145 døre med adgangskontrol.

Entreprisen udføres til en entreprisesum på ca. 10 mio. kr.

 

Illustration: Rambøll, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Christensen og Co Arkitekter og GHB Landskabsarkitekter