Energioptimering på Bispebjerg Hospital

Kundecase

På Bisbjerg Hospital har Høyrup & Clemmensen udført en større energioptimering.

På Bisbjerg Hospital har Høyrup & Clemmensen udført en større energioptimering. Lysinstallationer i hospitalets sekundære rum som depotrum, skyllerum, toiletter osv. er optimeret, hvilket er estimeret til at medføre, at hospitalet vil udlede ca. 34 tons C02 mindre om året.

Høyrup & Clemmensen har gennemgået 150.000 kvadratmeter af bygningen sammen med hospitalets ejendomsservice for at finde ud, hvor hospitalets lysinstallationer kunne optimeres og bruge mindre elektricitet. Det har resulteret i anbefalinger til ændringer og udskiftning af de nuværende lysinstallationer på basis af brug og indretning af rummet.

Som en del af opgaven har Høyrup & Clemmensen skiftet lysinstallationerne på hospitalets mest trafikerede gang. Derfor blev arbejdet udført om natten, hvor der er et minimum af trafik på den tre meter brede gang.

Hospitalets tilbagebetalingstid for investeringen i energioptimeringen er estimeret til ca. 3,6 år.

Fakta om projektet

Bygherre

Bispebjerg Hospital

Areal

150.000 kvm.

Byggeperiode

2016

Relaterede KUNDECASES

Kirker

Sct. Mikkels Kirke har fået nyt lydanlæg

AV-firmaet NorthStar har i Sct. Mikkels Kirke på ’Mikkelsbjerget’ i centrum af Slagelse installeret et nyt moderne lydanlæg, hvor taleforståeligheden og lyddækning er optimeret i forhold til kirkerum og akustik.

Læs mere