Installation af brandalarm på Bispebjerg Hospital

Kundecase

Installation af automatiske brandalarmer på bispebjerg hospital.

I slutningen af 2016 afsluttede Høyrup & Clemmensen en entreprise på Bispebjerg Hospital. Vi har installeret brandalarmer i syv bygninger på hospitalet, der tilsammen tæller ca. 15.000 kvadratmeter. Formålet med de automatiske brandalarmer er at opdage, lokalisere og stoppe en begyndende brand hurtigt, inden personer kommer noget til, eller bygninger og udstyr lider stor skade.

Det brandalarmernes anlæg er baseret på åbne protokoller. Det har den fordel, at det kan integreres med Bispebjerg Hospitals øvrige og kommende sikringssystemer, så disse kan betjenes fra en fælles brugerflade af driftspersonalet.

Fakta om projektet

Bygherre

Bispebjerg Hospital

Areal

15.000 kvm.

Byggeperiode

Oktober 2016 – December 2016

Relaterede KUNDECASES

El

Rammeaftale på Folketingets Ejendomme

Høyrup & Clemmensen udfører al el-teknisk ejendomsservice og nye installationsopgaver på Folketingets ejendomme, som udover Christiansborg Slot tæller medlemsboligerne på Tordenskjoldsgade og Anker Heegaards Gade i København.

Læs mere
No more posts to show