Erhvervssponsor 2024

Nyhed

HØYRUP & CLEMMENSEN støtter Dansk Flygtningehjælps arbejde for flygtninge og andre familier, der er fordrevet fra deres hjem.

Aldrig før har så mange været på flugt. Over 80 millioner mennesker verden over er flygtet fra bomber, sult og voldsomme overgreb. Halvdelen er børn, der lige nu burde gå i skole, lege og uddanne sig. Men i stedet lever de i konstant utryghed, risikerer traumatisering og får frataget retten til bare at være børn. Vi kan desværre ikke forhindre, at mennesker bliver tvunget på flugt. Men sammen kan vi hjælpe dem til et værdigt liv der, hvor de flygter hen. Vi kan give dem et liv uden sult, sygdom, vold og diskrimination. Et liv med håb for fremtiden.

Dansk Flygtningehjælp er til stede i 40 lande verden over, og deres indsats favner bredt. Vores støtte går til at skabe adgang til mad, vand og husly til at behandle traumer. Vores støtte går også til at sikre børn skolegang og minerydning, så familier kan vende sikkert hjem. 

Relaterede nyheder

Vi støtter Red Barnet

Høyrup & Clemmensen støtter Danmarks største, uafhængige børnerettighedsorganisation, Red Barnet.

Høyrup & Clemmensen støtter Danmarks Indsamling

Danmarks Indsamling er hele Danmarks indsamling. En gang om året går 12 humanitære organisationer og DR sammen og samler ind for at hjælpe mennesker i nogle af verdens fattigste lande.